Thesaurusaurus Rex & the groove constrictors

Thesaurusaurus Rex & the groove constrictors


Under kalla krigets sista år arbetade Tesaurusaurus Rex som
översättare vid den östtyska regeringens dagstidning Neues Deutschland i Östberlin.
Han hade då redan en gedigen erfarenhet som hjälpte honom till tjänsten
vid tidningen, där han ansvarade för översättningar mellan främst svenska
och tyska.
Det var i samband med personalfester anordnade av tidningens översättarkollektiv som de första stegen på vägen som sångare och underhållare togs vid dessa sammankomster som artistnamnet
"Der singende Übersetzer" eller "Den sjungande översättaren"
för första gången användes.

Samtidigt som sångarkarriären började utvecklas föll Berlinmuren
och Den sjungande översättaren, som redan tidigt visat intresse
för den franska chanson-traditionen,
riktade blickarna mot Beneluxländerna.
Efter en flytt till Liège 1990 inleddes en fruktbar artistisk period
under namnet "Le traducteur chantant" i franskspråkiga sammanhang
och "De zingende vertaler" i nederländskspråkiga.
En av de främsta inspiratörerna under dessa år var Belgiens legendariske punk-popkonung Plastic Bertrand ( Ça plane pour moi ).

I samband med en turné i England runt millennieskiftet föreslog de
brittiska arrangörerna att karriären borde ges en nystart genom ett namnbyte
och delvis annorlunda låtmaterial.
"The Singing Translator's Millennium Tour", som dittills varit turnéns arbetsnamn, ansågs inte tillräckligt slagkraftigt och ett febrilt arbete för att komma upp med ett annat namn vidtog.
Eftersom ordböcker av typen tesaurus är ofta anlitat arbetsredskap
utmynnade diskussionen i förslaget "Thesaurusaurus Rex"
som i sin försvenskade tappning blir "Tesaurusaurus Rex".
Namnet gillades av artisten själv som nu mera aldrig uppträder
under något annat namn. Turnén kom att kallas "Thesaurusaurus Rex Reserectus". Som kompband valdes "the groove constrictors" istället
för översättarens gamla band Hjälpverbsorkestern".

I arbete.

Översättningsarbete i Östberlin 1985

I fängelse.

Efter Berlinmurens fall och i samband med tysklands återförening ändrades mycket för det forna östtyska översättarkollektivet.
Den sjungande översättaren fick se många av sina kollegor försvinna
till syd och nordamerika där de fick möjlighet att bygga upp nya liv.

Översättaren valde att stanna i europa men missuppfattade
tyvärr den belgiska hyreslagstiftningen.
Detta resulterade i ett 2 årigt fängelsestraff som avtjänades
i Liège 1994 -1995.

Mer info inom kort!