>HEM<
RymdkapselCrash
Världshistorier
RymdkapselCrash
Året är 1990
80-talet är slut.

Glenn Winter och
Tor Sigvardson
slår sig samman 
och spelar in  
denna kassett.

Ursprungligen
utgiven på 
NeuKöln rec 1990.
Nu återuppstånden
på www.monki.se 

Ut med 80-talet In med barnkalaset! 

© 1990 Winter/Sigvardson.