Ametisterna
Vodka on Ice | Mögla med mig
Vill du veta vad
kärlek är
? Söker du
allmänbildning,
eller vill du
rentav veta
sanningen?
Behöver du
skjuts? Ametisterna
finns här för dig!
Musik som strålar av pop
© 2006 Winter/Rensgård.